Mijenja se lična karta, na prednju stranu će se dodati važan detalj: Evo šta je u pitanju!

Ministar unutrašnjih poslova, Davor Božinović, na današnjoj sjednici hrvatske vlade, rekao je da će se sa novim zakonom promijeniti i lična karta.

“Nakon stupanja zakona lične karte će na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore: prikaz lica i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formama”, to su bile riječi Božinovića.

“Navedena zahtjevna izmjena Evropskog parlamenta i Vijeća o jačanju bezbijednosti i ličnih karata građana Unije kao i onih boravišnih dokumenata koji se inače građanima Unije izdaju kao i članovima njihovih porodica koji na slobodno kretanje ostvaruju potpuno pravo, a koja je prošle godine u avgustu stupila na snagu, i od avgusta 2021. godine se direktno primjenjuje u svim državama članicama”, dodao je Božinović.

“Skladno sa odredbama Uredbe izmjenama i dopunama zakona i dobna granica za izdavanje ličnih karata je promijenjena, one koje se izdaju bez roka važenja, odnosno trajno, na način da je sa prijašnjih 65 godina dobna granica podignuta na 70 godina starosti. Za sve one građane koji imaju navršenih 70 godina starosti lična karta će se izdavati sa pet godina roka važenja, kao što je to i do sada bilo”, govori Božinović.

“Također sa odredbama Uredbe se mijenja i izgled lične karte tako da će na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu, u plavom pravougaoniku, i koja će biti okružena sa 12 žutih zvjezdica koje će predstavljati Evropsku Uniju”, rekao je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *